Segueix-nos al:

Esteu aquí

Inici » ESPAI SOCIS » EN CAS D'ACCIDENT

PROTOCOL D' ACTUACIÓ EN CAS D' ACCIDENT

 
 
 

Des de la federació us fem palès que, és necessària la comunicació via telefònica (al telèfon de contacte que podeu trobar a la part posterior de la llicència 902 102 264), ja que així la pròpia companyia us donarà un servei més eficient i us podran derivar als centres concertats més propers del lloc on ha succeït l'accident.

També volem recordar-vos que les assistències en centres no concertats només són possibles en casos d'urgències vital ( entenem l'urgència  vital, aquella on està en risc la vida del assegurat); en la resta de situacions han de ser atesos en centres concertats, ja que hi ha el risc de que la companyia asseguradora no assumeixi el cost de les despeses mèdiques ocasionades.

Un cop revisat el nostre protocol d'actuació en cas d'accident, i desprès de les diverses incidències contrastades amb la companyia asseguradora, a continuació teniu ( en el següent full) el nou protocol establert pels accidents on intervingui l'assegurança mèdica.

 

ASSISTÈNCIA MÈDICA

·         ESPORTISTA MAJOR DE 16 ANYS (JÚNIORS I DE MÉS EDAT) AMB LLICÈNCIA ANUAL,

 

COMPANYIA FIATC, PÒLISSA 57-403, CORREDORIA UNIFEDESPORT

Accidents en general

1r.- El lesionat haurà de trucar, urgentment,  al 902 102 264  se l'adreçarà al centre concertat més proper.

2n.- A l'arribada al centre concertat s'identificarà amb el Document d'identitat i la llicència federativa.

3r.- Descarregarà la declaració d'accidents anual Enllaç doc. 301  Omplirà el comunicat d'accident adequadament, amb signatura i segell del Club o Federació. Adjuntarà, a la Declaració d'accident, l'informe mèdic amb el diagnòstic i descripció de l'assistència rebuda i prescripció de posterior assistència necessària.

4t.- Adjuntarà, tanmateix, la fotocòpia de la llicència i document d'identitat.

5è.- Adreçarà els  documents escanejats, dins les 72 hores de l'accident, a autorizaciones.federaciones@fiatc.es, juntament aassegurances@ciclisme.cat .

 

 En cas d'urgència vital extrema

Acudirà al Centre Mèdic més proper, l'asseguradora assumeix les 24 hores primeres d'hospitalització. El federat que requereixi assistència immediata ha de dirigir-se al centre concertat  Enllaç doc. 401 d'urgències més proper, on s'identificarà com a membre de la federació mitjançant la seva llicència i document d'identitat.

 

§         Assistències mèdiques posteriors a la visita d'urgència en un centre concertat per rehabilitacions:          Enllaç doc.401

Si a criteri dels facultatius es requereix una nova assistència (exploracions complementàries, rehabilitació, visites successives, etc...) una vegada presentat el parte d'accidents, el federat sol·licitarà l'oportuna autorització a autorizaciones.federaciones@fiatc.es   (haurà d'adjuntar còpia de la Declaració d'accidents presentat anteriorment, Llicència federativa, Document d'identitat i Prescripció Mèdica) el qual contestarà acceptant o rebutjant la prestació.

 

§         A l'estranger:

Trucar als números 915 949 624 o bé al 932 001 819, on indicaran el Centre Mèdic més proper i fer-se càrrec de les despeses d'Assistència,  guardant les factures originals que posteriorment seran reemborsades per l'Assegurador sempre que estiguin garantides a la pòlissa.

 

El detall de cobertures el podeu consultar clicant  aquí Enllaç doc. 101.

 

Tots els documents son disponibles a  www.ciclisme.cat